Alastaron kiihdytysrata uhan alla

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Drag Racing', aloittaja triniemi, 15.12.2017.

 1. MaxDura

  MaxDura Gearhead

  Noni, se oli sit siinä. Nyt se on julkista, että kiihdytysajo on kohtuuttoman vaarallista pohjavesille. Tämän uutisoinnin jälkeen onkin turha lähteä enää muokkaamaan mielipiteitä tai hakemaan lupia.
   
 2. Miksu.1g

  Miksu.1g Gearhead

  nalle71 tykkää tästä.
 3. Jza

  Jza Double Gearhead

  No on nopeaa toimintaa :eek:

  Nyt näkisin, että FHRA voisi tuoda omalta osaltaan julkisesti faktat pöytään noiden hihasta vedettyjen arvioiden osalta. Ja suhteellisen äkkiäkin.
  Tilastot ainakin nestemääristä pitäisi olla aika hyvin kartalla, kun ne kisakutsujen yhteydessä ilmoitellaan, sekä sen että siellä tosiaan ole mitään yhtä isoa tankkeria joka voi kaatua maastoon.
   
  jorkat tykkää tästä.
 4. kapav

  kapav 3rd gear

  Mahtuuko alueelle 1200m pitkä rata ja siihen päälle line up alue sekä jarrupäähän hiekkaeste.

  Pohjanmaalla on yritteliästä porukka. Jos Kurikan kunnan elinkeino- ja ympäristöihmiset on vielä ymmärtäväisesti mukana niin olis oiva paikka. Suuri osa infrasta olis valmiina jne.
   
 5. Buick225

  Buick225 Double Gearhead

  Onhan nuo voiteluaineet pirun vaarallisia,viime kesänäkin siivosivat 1,5 litran peräöljyä 4 tuntia sileeltä asvaltilta.
  Juujuu,vitsi...
  Voisi veli venäläiset tehdä radan vaikka Pietarin lähelle,ei paljoa ympäristölupia kateltais.
   
  nalle71 tykkää tästä.
 6. Pannu H-D

  Pannu H-D Gearhead

  Kyllä moottorirata alueeksi on varattu maata riittävästi.
   
  MadMike, kapav ja pile tykkäävät tästä.
 7. kansan ääni

  kansan ääni 1st gear

  Nyt on oikeat turbon vihellykset Jurvan suuntaan.
  Onhan tuossa turhaa suunsoittoa ollutkin jo monta päivää.
   
 8. 930BiT

  930BiT 2nd gear

  Botniaringin ympärillä ei ole kuin mettää..
   
 9. MIAMIDRAGRACING

  MIAMIDRAGRACING 2nd gear

  Voi helvata Eihän radan omistajaa kukaan käskekkään investoimaan vaan rahan on tultava muualta. Ja Fhra on ry eli voittoa ei tarvii tehdä 5-10% vaan ihan 0 tulos riittää..:))
   
 10. PerttiP

  PerttiP 1st gear

  Taivaastako ne rahat tulee? Vai meinaako kuskit kerätä kolehdin?
  Fhra:lla ei ole kuin pullanmuruja kassakoneessa, tosin eikö siellä ole joku uusi tehokas myyntihenkilö joka taikoo rahat jostain.

  Kukas firma tai yksityinen sijoittaa rahaa ratayhtiön investointiin, jos eivät saa pääomalle tuottoa? Toki varmaan voi joku semmoinen olla, mutta en ole kuullut niin pöljästä sijoittajasta/sijoitusyhtiöstä. Riskilaskelman kun tekevät, niin sanovat hyvää yötä pyytelijöille....
   
 11. BUICK:it

  BUICK:it 3rd gear

  Olkoon sijoittamatta mutta miksi ihmeessä toi homma piti tolleen hoitaa Tupalan toimesta..........ois vaan sanonut että nyt loppu...mut jos ei m..aa.
   
 12. GS

  GS Gearhead

  Tuolta löytyy vastauksen näihin kysymyksiin:

  LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLLINTOVIRASTOLLE RESYKLI OY:N ANTAMASTA SELVITYKSESTÄ ( DNRO ESAVI/7738/2016 )

  Ymp.rak.ltk. 13.12.2017 § 106
  Valmistelija: Ympäristöinsinööri Matti Forsman

  Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään (taltionumero 2820, annettu 2.10.2015) määrännyt Resykli Oy:n antamaan Etelä- Suomen aluehallintovirastolle selvityksen Alastaron moottoriradan toiminnasta pohjavesille aiheutuvasta riskistä ja suunnitelman sen vähentämiseksi.

  Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukainen Alastaron moottoriradan ympäristöluvan voimassa oleva uusi lupamääräys 9 kuuluu seuraavasti:
  ”Luvan saajan on vähennettävä toiminnasta pohjavesille aiheutuvaa riskiä. Sen on hyvissä ajoin ennen laajennusalueen käyttöönottoa ja viimeistään 31.8.2016 toimitettava aluehallintovirastolle selvitys toiminnasta pohjavesille aiheutuvasta riskistä ja suunnitelma sen vähentämisestä. Suunnitelmassa on muun muassa esitettävä, miten rata- ja varikkoalueilla muodostuvat hulevedet öljynerotuksen jälkeen kerätään tiiviiseen säiliöön tai altaaseen ja kuljetaan tai johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Lisäksi suunnitelmaan on liitettävä riskinarvio rata-alueella käytettävän kitkansäätöaineen vaikutuksista alueen pohjaveteen. Aluehallintoviraston on selvityksen ja suunnitelman saatuaan annettava päätös, jolla täydennetään lupapäätöstä lupamääräyksillä hulevesien kuljettamisesta tai johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle ja muilla pohjaveden suojelemiseksi mahdollisesti tarvittavilla lupamääräyksillä.”

  Resykli Oy on antanut päätöksessä määrätyn selvityksen 31.8.2016 ja edelleen aluehallintoviraston pyytämiä täydennyksiä 27.10.2016, 19.6.2017, 7.8.2017 ja 31.10.2017. Selvityksessä on esitetty alueella tehdyt laajat pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailutulokset ja arvioitu radalla tapahtuvien toimintojen aiheuttamia riskejä. Selvityksen liitteenä on myös toiminnanharjoittajan esittämä päivitetty Alastaro Circuit, pohja- ja orsivesien sekä moottoriradan valumavesien tarkkailusuunnitelma.

  Nykyisellään moottoriradan toiminnan suurimmat riskit aiheutuvat Pöyry Oy:n tekemän arvioinnin mukaan kiihdytyskilpailuista, aikaisemmasta toiminnasta sekä hulevesien johtamisesta erotuskaivojen jälkeen maastoon pohjavesialueella. Aikaisemmasta toiminnasta aiheutuvaa riskiä voidaan seurata pohjavesitarkkailun avulla. Aikaisemmin toimintaa on ollut myös vesitiiviiksi päällystämättömällä alueella.

  Ehdotus:

  Kiihdytyskilpailutoiminta esitetään lopetettavaksi ja varikkoalueiden hulevedet johdettavaksi rakennettavaan hulevesiviemäriin ja sen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle vuoteen 2019 mennessä.

  Havaintoputkissa (PE1 ja 567), jotka sijaitsevat pohjaveden virtaussuunnassa moottoriradan alapuolella, ei ole analyysihistorian aikana vuosina 2015 – 2017 havaittu kertaakaan tutkittuja haitta- aineita.

  Hakemuksesta on kuulutettu Loimaan kaupungin ilmoitustaululla 4.12.2017 – 3.1.2018. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Loimaan kaupungintalossa (kauppalankatu 3).

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää hakemuksesta Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa. Lausunnossa pyydetään tuomaan esiin myös lausunnonantajan tiedossa alueella olevat pohjavedenottamot. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastolle 3.1.2018 mennessä.

  Rakennustarkastaja: Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa Resykli Oy:n Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamasta selvityksestä, Dnro ESAVI/7738/2016, seuraavan lausunnon:

  Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo Resykli Oy:n antamien selvitysten vastaavan Korkeimman hallinto- oikeuden päätöksen mukaisen ympäristöluvan lupamääräyksessä 9 edellytettyä selvitystä pohjavesille aiheutuvista riskeistä.

  Pohjavesien pilaantumisen vaara on huomattavasti pienentynyt, kun moottoriradan kaikki toiminta on sijoittunut päällystetylle alueelle.

  Selvitys osoittaa, että mainittavaa vaaraa pohjavesille aiheuttavat kiihdytyskilpailut suurimpien poltto- ja voiteluainemäärien sekä kitkantorjuntaan käytettävän kemikaalin johdosta. Lautakunta katsoo, että kiihdytysajojen lopettaminen on erittäin tehokas tapa vähentää pohjavedelle aiheutuvaa pilaantumisen vaaraa.

  Huittisten kaupungin Lohensuon vedenottamo on noin 1 600 metrin etäisyydellä moottoriradasta koilliseen ja Vampulan vesihuollon Nuijamaan vedenottamo noin 2 000 metrin etäisyydellä itä- koilliseen. Selvitysten mukaan moottoriradan alueen pohjavesien virtaussuunta on mainituista ottamoista poispäin, mutta pohjavesien ja orsivesien tason muuttuessa tilanne saattaa muuttua.

  [​IMG]
  Päätös:

  Lisätietojen antaja:

  Esitetty aluetta koskeva pohja- ja orsivesien sekä moottoriradan valumavesien tarkkailusuunnitelma ja siinä esitetyt näytteenotot ja pohjavesipintojen tarkkailut ovat toimintaan nähden riittävät.

  Tarkkailusuunnitelman mukaan vesien tarkkailua koskeva vuosiraportti toimitetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä Loimaan kaupungin ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Lautakunta katsoo, että vuosiraportti tulee toimittaa myös Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

  Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi rakennustarkastajan ehdotuksen.

  Ympäristöinsinööri Matti Forsman, rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut, puh. 044 560 4350.
   
 13. Mikkoli

  Mikkoli Gearhead

  Omiin silmiin tästä jupakasta ei paista mikään muu kuin ratayhtiön(Tupalan) ja FHRA:n huonot välit...
   
 14. Vallu 426

  Vallu 426 3rd gear

  Aika erikoista,tuossa lausunnossa lukee selkeästi,ettei ole havaittu kertaakaan ks.havaintoputkissa mitään haitta-aineita.Mikä siis vikana?

  Maailma varmaan pelastuu sillä,että Suomi on puhdas ja muut saavat tehdä mitä vaan.
  Tosiaan,jos rata tulisi Venäjälle,kukaan ei ainakaan mitään ympäristölupia kyselisi,mutta se on taas toinen juttu.
   
 15. ido59

  ido59 Gearhead

  En ole ollut kärpäsenä katossa, enkä tapausta tunne kuin tämän ketjun osin. Mutta jos FHRA:n organisaatiokulttuuri on ennallaan, ei tuosta Tupalaa voi lähtökohtaisesti syyttää :D

  FHRA voisi toki myös harrastajia ja jäseniään kohtaan toimia esimerkillisesti ja tiedottaa, osallistua tähänkin keskusteluun.

  Mutta siinä on tietysti se vaara, että 'alentuessaan' keskustelemaan rahvaan harrastajakunnan kanssa, joku voi vielä luulla, ettei siellä ollakaan Suuria Herroja. Tai joku voisi huomata, että harrastajien edun priorisoinnissa tai substanssiosaamisessa voisi olla parannettavaa. Tai mikä pahinta: keskustelu voisi harrastajakunnan (eli potentiaalisten jäsenten) tai jäsenistön herättää vaatimaan muissakin asioissa keskustelevaa avoimuutta.
   
 16. salakazi

  salakazi 2nd gear

  Et varmaan ole lukenut alusta saakka. Ihan selvällä suomenkielellä tulee ilmi miten Fyyra ja Ratayhtiö on toiminut nyt ja viime vuosina
   
 17. ido59

  ido59 Gearhead

  Totta, en muista kaikkea mitä ketjussa on asiasta lausuttu. Mutta yhtäkaikki: etujärjestö voisi tulla rohkeasti esiin; kertoa oman näkemyksensä taustoista, nykytilasta ja mitkä ovat vaihtoehdot ja päätökset perusteluineen seuraaviin askelmerkkeihin. Sitä kutsutaan johtajuudeksi. Ainakaan minulle ei jäänyt mieleen tyhjentävää FHRA:n kannanottoa ketjusta. Voin olla toki taas väärässäkin, enkä nyt viitsi kahlata ketjua läpi.

  FHRA:n johto yhdistyksenä ymmärtääkseni raportoi jäsenilleen ja aatteellisena edunvalvojana ja harrastuksen edistäjänä ehkä myös muille: he kaikki ovat potentiaalisia jäseniä - jos kokevat toiminnan jäsenyyden ja tukemisen arvoiseksi. Tietysti yhdistys voi päättää olla vain suljetun piirin selkääntaputteluseura - mutta silloin puheissa ja teoissa on ristiriita.
   
 18. salakazi

  salakazi 2nd gear

  Siis et vieläkään lukenut :) helpointa on varmaan kun katsot nimimerkkini viimepäivien viestit
   
  fmila, Achti, nalle71 ja 1 muu tykkäävät tästä.
 19. GS

  GS Gearhead

  Itse rata-alueellahan ei ole ollut ympäristölupaa kohtaan rikkomuksia, eikä maaperämittauksissa ole missään kohtaa havaittu tavallista ”taustasäteilyä” kummempia päästöjä. Eli Alastaro on tähän asti toiminut ympäristön suhteen aivan esimerkillisesti.

  Se mikä tässä onkin kummallista on se että Korkein Hallinto-oikeus yht`äkkiä ja juuri edellisen ympäristöluvan kytkeytyessä on määrännyt Tupalan toimittamaan selvityksen pohjavesiriskistä?
  Tämä on siis kummallista sen vuoksi, että nämähän on jo läpikäyty juuri hyväksytyssä ympäristöluvassa. Siis HYVÄKSYTYSSÄ ja vasta hetki sitten voimaan saatetussa ympäristöluvassa?

  Tupala on sitten tämän KHO:n vaatiman selvityksen teettänyt Pöyryllä ja Pöyry on sitten löytänyt kiihdytystoiminnan lopettamisen kustannustehokkaimmaksi tavaksi pienentää ympäristöriskejä.
  Kyse on siis alueen riskianalyysistä ja riskien pienentämisestä, ei mistään mikä johtuisi nykyisen toiminnan laiminlyönneistä tms.
  Tupalalla ei tähän KHO:n vaatimaan selvitykseen ole osaa eikä arpaa, eikä hän ole voinut vaikuttaa kolmannen osapuolen, eli Pöyryn lopputulemaan riskeistä.

  Eli tämä on se kuva kun nämä tutkimukset ja lausunnot lukee muutaman kerran läpi ja tarkoittaa sitä että edelleenkään Tupala ei ole tarinan ”konna”, vaan se löytyy jostain paljon, paljon ylempää (....jota varmasti pitäisi kysyä KHO:sta?).
   
 20. Tired

  Tired Gearhead

Kerro tästä muillekin!