Dollyn rakennus

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja krankka, 10.8.2008.

 1. jalluvaari

  jalluvaari Gearhead

  Kyllä hinattavassa ajoneuvossa pitää olla vakuutus voimassa, hinattiinpa dollyllä, puomilla, köydellä ta jollain muulla tavalla tieliikenteessä. Jos hinattava ajoneuvo "karkaa" hinauksen aikana omille teilleen ja aiheuttaa vahikoa, mistä vakuutukseta aiheutuneet vahingot korvataan? Hinattava rysähtää hinaavan persiiseen jarruksessa, kuka maksaa? Ei ainakaan hinaajan vakuutuksesta, hinattavassa ajoneuvossa tieliikenteessä on oltava liikennevakuutus voimassa joka korvaa mahdolliset aiheutuvat vahingot. Näi on vakuutusyhtiöstä kerrottu useampaan kertaan kun asiaa on sieltä kyselty, se millä hinataan ei vaikuta vakuutustarpeseen. Näinhän sen täytyykin olla jo maalaisjärjellä ajatellenkin, siis vakuutus täytyy olla hinattavalla. Kuljetukset peräkärryssä tai kuormassa on jo aivan eri juttu. :D :D :D

  Pihalta löytyy alumiininen, tehdasvalmisteinen, viranomaisten tieliikennekäyttöön hyväksymä Dolly, näin tuotevastuut Dollyn osalta on valmistajalla. Jos hiukankin enemmän tarvii Dollyä, niin suosittelen tällaista, eikä oo ees kallis hankkia.

  Tuossa muutama kuva, otettu silloin joskus kun Dolly oli uusi, http://kuvablogi.com/blog/2076/12/
   
 2. mke77

  mke77 3rd gear

  :eek: aika jännä ajatus?? tolla perusteella kaikella mikä on tien päällä ja/tai hinauksessa pitäis olla vakuutus?? kylvökoneet,traktorin peräkärryt, lakasukoneet,nosturiautot,trukit,tiehöylät........loputon lista??
   
 3. WSE

  WSE 1st gear

  Ei, Dollyn lainopillinen tulkinta: hinattava laite kun hinataan sellaisenaan, eli siis tyhjänä. Kuorma päällä Dolly "muuttuu" hinausapuvälineeksi eli dollylla hinaaminen tulkitaan kuten hinausauton vastaavalla pyöräkannattimella hinaaminen.
   
 4. jalluvaari

  jalluvaari Gearhead

  Liikennevakuutusasetus 17.7.1959/324

  Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/59) nojalla:
  1 § (30.12.1993/1626)

  Moottoriajoneuvoksi, jota tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa (279/59), ei katsota:

  1) sellaista moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä;

  2) leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1703/92) mukaan rekisteröinnistä vapautettua maatilatalouden moottorityökonetta;

  3) rekisteröinnistä vapautettua perävaunua, perärekeä tai hinattavaa laitetta; eikä

  4) sellaista lapsen kuljetettavaksi tarkoitettua ajoneuvoa, joka on varustettu moottorilla ja joka rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä.

  Tuosta tekstistä ei ainakaan löydy hinattavan ajoneuvon liikennevakuutusesta vapauttavaa tekstiä.

  Miten on sitten tuotevastuut? Ajatellaanpa, että omavalmisteinen Dollyn aisa pettää kuorma päällä liikenteessä ja aiheuttaa vahinkoa. Valmistaja vastaa tuotteestaan lain mukaan, saattaapi tulla kalliiksi tekijälle jos todetaan tuoteen rikkoutumisesta aihetunut vahinko. :odroll: :odroll: :odroll:
   
 5. WSE

  WSE 1st gear

  Ei tuotevastuu koske yksityishenkilön omaan käyttöön valmistamia yksittäiskappaleita. Mietipä montako omavalmiste kevytperävaunua ja traktorin perävaunuja ym työkoneita on suomessa tien päällä ja varmasti monesta on jo aisa ja muukin paikka pettänyt ja kyllä vakuutusyhtiö on ne sen kummemmin kyseenalaistamatta korvannut.
  Toki omavalmisteesta kannattaa tehdä sen verran ylimitoitettu ettei aisa eikä muukaan petä. Myynti tai lainaamistapauksessa se on myös niin että käyttäjä vastaa. Ei meillä ole jenkkilän lakeja täällä...
  Myös jos kymmenen vuotta vanhan tehdasperävaunun aisa tai laakeri pettää ja aiheuttaa vahingon niin ei siitäkään enää varmasti valmistaja joudu vastaamaan jotta saapi se dollykin vanheta aivan yhtä rauhassa.
  Tuotevastuutapauksessa täytyy olla kyse kuluttajatuotteesta ja tyyppiviasta, sitä ei pidä sekoittaa tähän asiaan.
   
 6. WSE

  WSE 1st gear

  Dollyn ja muidenkin hinattavien laitteiden vakuutuksettomuuden ainoa ongelma on; jos jätät hinattavan laitteen huonoon paikkaan (mäen päälle) ja se siitä lähteekin itsestään liikkeelle (ei siis ole kytkettynä vetoautoon eikä mihinkään muuhunkaan) ja "törmää" vaikka pysäköidyn auton keulaan, niin ko. hinattavan laitteen omistajahan tällöin joutuu maksajan rooliin.

  Kuorma päällä dollylla, kuorman vakuutus korvaa irtoamistapauksesta aiheutuvat ongelmat. Jos kuorma pysyy kiinni vetäjän vakuutus korvaa kaikki tilanteet. Kyllä hinattavalla vakuutus tulisi olla; ja verotkin hoidettu kun sitä "käytetään" tieliikenteessä (=pyörät, vaikkakkaan eivät kaikki, vastaavat tiehen). Siirtokilpi + siirtovakuutus on ok (saako tämän verorästilliseen?).
  Hinattava ajoneuvo ei siis dollyn päällä ollessaan muutu hinattavaksi laitteksi vaan kysymyksessä on hinaukseen rinnastettava tapahtuma.
  Toki jos dollylla "vetää" / kuljettaa jotakin toista hinattavaa laitetta niin vakuutus ei ole lakisääteinen.
   
 7. Tomaso

  Tomaso 3rd gear

  Ajoneuvolakia muutettiin taas keväällä (3.4.2009). Mm. perävaunujen luokitus muuttui. Samassa yhteydessä autoon kytkettävistä hinattavista laitteista eli dollyistä tuli ajoneuvoja (=perävaunuja), joiden pitää tulevaisuudessa täyttää perävaunujen teknisiä vaatimuksia ja ne joutuu rekisteröimään ja vakuuttamaan.


  Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090

  2 luku
  Ajoneuvojen perusluokitus

  17 § (3.4.2009/226)
  Perävaunu ja hinattava laite

  O1 –O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu) on hinattava ajoneuvo.

  Auton perävaunut jaetaan kokonaismassan perusteella seuraaviin luokkiin:

  1) O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) kokonaismassa on enintään 0,75 tonnia;

  2) O2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia;
  3) O3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 tonnia;

  4) O4-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 10 tonnia.

  R-luokan ajoneuvo on tavaran kuljetukseen tarkoitettu traktorin perävaunu.

  Hinattava laite on auton perävaunu tai muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kuin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen eikä matkailuun.

  Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään perävaunujen jaosta alaluokkiin rakenteen perusteella ja muista kuin auton perävaunuista.

  8 luku
  Ajoneuvon rekisteröinti ja ennakkoilmoitus

  64 a § (3.4.2009/226)
  Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

  Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivelvollisuus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus eivät koske:

  1) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

  2) sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta;

  3) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

  4) hinattavaa laitetta lukuun ottamatta autoon kytkettävää hinattavaa laitetta;

  5) rekeä.


  Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

  3.4.2009/226:
  13. Edellä 64 a §:n 4 kohdassa säädettyä autoon kytkettävän hinattavan laitteen rekisteröintivelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan ensimmäistä kertaa käyttöön otettavaan ajoneuvoon 1 päivästä tammikuuta 2011 ja muihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2015.
  Hellituksen esityksen (HE 236/2008) perusteluista:

  Yksityiskohtaiset perustelut

  1. Lakiehdotusten perustelut
  1. Ajoneuvolaki


  17 §. Perävaunu ja hinattava laite. Pykälän otsikkoon lisättäisiin hinattavat laitteet. Pykälä muutettaisiin ottamalla huomioon voimaan saatettavan autojen ja perävaunujen puitedirektiivin perävaunun määritelmä, joka on Suomessa nykyisin voimassa olevaa perävaunun määritelmää kattavampi pitäen sisällään autoihin kytkettävät hinattavat laitteet. Autoihin kytkettävät hinattavat laitteet määriteltäisiin perävaunuluokkaan kuuluviksi, mutta alanimikkeeltään hinattaviksi laitteiksi. Autoon kytkettäviä hinattavia laitteita tulisi koskemaan niiden kokonaismassan mukaisesti O-luokan perävaunuja koskevat tekniset vaatimukset. Muihin ajoneuvoihin kuin autoihin kytkettäviä hinattavia laitteita ei määriteltäisi perävaunuiksi, vaan ne säilyisivät nykytapaan suoraan hinattavina laitteina. Hinattavien laitteiden määritelmä yhdistettäisiin nykyisestä 18 §:stä tämän pykälän 4 momentiksi. Pykälän nykyinen 4 momentti siirrettäisiin 5 momentiksi ja sitä täydennettäisiin niin, että liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädettäisiin muista kuin O-luokan perävaunuista.

  64 a §. Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta. Autoon kytkettävän hinattavan laitteen muuttuessa perävaunun alalajiksi säädettäisiin myös sille rekisteröintivelvollisuus poistamalla poikkeus. Useimpia autoon kytkettäviä hinattavia laitteita käytetään tieliikenteessä perävaunujen tavoin eikä niiden vapauttamiselle rekisteröintivelvollisuudesta ole perusteita. Samalla niitä tulisi koskemaan vakuuttamisvelvollisuus ja vaatimustenmukaisuuden toteaminen tyyppi- tai yksittäishyväksynnässä ennen ensirekisteröintiä.

  Autoon kytkettävien hinattavien laitteiden rekisteröintivelvollisuus helpottaisi liikenteenvalvojan työtä koska usein erikoisrakenteisen ajoneuvon liikennekelpoisuuden toteaminen ilman ajoneuvosta annettua rekisteröintitodistusta vaatii erittäin kattavaa säädösten tuntemusta. Samoin ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa koskevan dokumentin puuttuminen voi tehdä mahdottomaksi sovellettavien säädösten selvittämisen.

  Autoon kytkettävää hinattavaa laitetta koskeva rekisteröintivelvollisuus tulisi voimaan siirtymäajan jälkeen koskien aluksi uusia ajoneuvoja ja myöhemmin myös käytettyjä. Siirtymäaika olisi tarpeen asiaan liittyvän tiedotuksen hankaluuden vuoksi, mitään rekisteriä nykyisistä hinattavista laitteista ei ole. Siirtymäaikaa tarvitaan myös Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmiin tehtäviä muutoksia varten, jos rekisteröidyt hinattavat laitteet vapautetaan määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta.  Eli 1.1.2011 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöönotettava dolly pitää rekisteröidä. Ennen 1.1.2011 käyttöönotetut dollyt pitää rekisteröidä 1.1.2015 lähtien. Ihmettelen vaan millä todistaa vanhan dollyn ensimmäisen käyttöönottopäivän? Eli käytännössä kaikki rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen?  Lakitekstin lainaukset FINLEX ® - Valtion säädöstietopankki
  Hallituksen esityksen lainaus Eduskunnan asiakirjapalvelusta
   
 8. SamiL

  SamiL Gearhead

  Jaa-a, tuleekohan tämäkin taas vaatimaan kaikenlaisia dokumentteja ja todistuksia ja hyväksyntöjä ja todistuksia vaatimustenmukaisuudesta jne. Aina vain enemmän alkaa tämän maan touhu muistuttaa 70-luvun Neuvostoliittoa... :mad:
   
 9. Tomaso

  Tomaso 3rd gear

  Sulla oli kirjoitusvirhe jonka korjasin :D
   
 10. SamiL

  SamiL Gearhead

  NEuvostoliittoa. Korjasin korjauksesi. Siellä piti kaikkeen olla lupia, todistuksia ja leimoja.
   
 11. freetime-cruiser

  freetime-cruiser Double Gearhead

  Onneks en ollu lukenut tätä topiccia viimepäivinä, ois saattanu rakentelun into lannistua, vedetään nyt ainakin sinne 2015 asti :lol:
  Keltasessa Pörssissä ym näyttäs dollyja olevan myynnissä 500-700e, mutta suurin osa on sen näkösiä rytökasoja etten uskaltais autoa lähteä vetämään niillä, joten tehdään ite niin tulee just sellanen kun sattuu tulemaan :D

  Tuossa foto lähtökohdasta:
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... sakasa.jpg
  - Ooppelin vanteet 14"
  - Akseliputkeksi 50x50 palkkia 4mm seinämällä
  - Pyöreetä putkea johon napa uppoaa, ja joka taasen uppoaa akseliputkeen
  - Napoja 3kpl
  - Vetokita mallia Biltema "3500kg" :odroll:
  - Puolen neliön pala 6mm levyä (tästä meni n. kolmasosa)
  - 50x30 ja 50x50 3mm seinämäistä palkkia pöydän tekemiseen

  Napojen ympärille pätkä putkea päästä hitsaten ja neljästä pisteestä lisäks
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... itappi.jpg

  Sen jälkeen napa putkineen akseliputken sisään, ja 8x tulppahitsillä kiinni
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... akseli.jpg

  Aisaputken mallailua, aisan takapäähän sopiva hahlo josta navan putki menee läpi
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... /aisaa.jpg

  Risteyskohtaan vahviketta 6mm levystä
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... /tukia.jpg

  Edellisen tuen kaveriksi "yläpuolelle" vielä kolmiotuet, ja kappas, sittenhän se onkin jo pyörillään
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... illaan.jpg

  En jaksanu ruveta piirtelemään ja laskemaan että miten pitkä pöytä mahtuu kääntymään, joten sopivalla vaneriliuskalla kokeilemalla....
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... lailua.jpg

  Vanerin kanssa tulin siihen tulokseen että 190cm x 40cm pöytä mahtuu vielä helposti kääntyilemään. Taustalla pilkistää aisaan tulossa oleva vinssi.
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... /tulos.jpg


  Viimeinen kuva on n. 8 tunnin työpäivän tulos. Huomenna homma jatkuu laittamalla lisää välirimoja/tukia pöytään jne... Jossain vaiheessa vielä tehtävä nailonista "hankaimet" akseliputken ja pöydän väliin niin ei kulu rauta puhki niin äkkiä :)
  Lisäksi tuohon on tulossa vielä akselista aisan etuosaan vinotuet, ja vetopäätä pitää nostaa n. 15cm ylöspäin niin ei jää niin kallelleen, ja samalla saa kätevän telineen vinssille.

  Rahaa mennyt tähän mennessä reilu 200e (vinssi oli jo ennestään jemmassa), vielä pitää lokasuojat ja maalit hommata, ja kysellä paljonko kustantais hiekkapuhallus koko vehkeelle ennen maalausta.

  To Be Continued... 8)
   
 12. ohc205

  ohc205 1st gear

  Ja jokaisesta luvasta, todistuksesta ja leimasta kilahtaa rahat valtion pohjattomaan kirstuun..

  Niin ja verot vielä päälle.
   
 13. freetime-cruiser

  freetime-cruiser Double Gearhead

  Yleisön pyynnöstä jatkan projektipäiväkirjan kirjoittamista, kun tänään tuli vähän seppäiltyä dollya taas.

  Kääntöpöytään tuli heppailtua lattaa sopivaan kohtaan "hyllyksi" alumiini-turkkipellille. Turkkipelti on muutamilla kupukanta-pulteilla kiinni (näkyy paremmin myöhemmässä kuvassa).
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... poytaa.jpg

  Tämän jälkeen vinotukia vetoaisaan. Nämä olis ollu kätevä tehdä jostain 40x40 palkista, mutta nyt ei sattunut hyllytavarana olemaan palkkia joten vinotuet tuli T-raudasta. Tukien päälle tuli 10mm paksua muovilevyä jotta kääntöpöydän kääntyessä ei ole ihan rauta rautaa vasten, kääntynee paremmin nyt.
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... runkoa.jpg

  Tässä tämän päivän lopputulos
  http://i149.photobucket.com/albums/s59/ ... llaan2.jpg

  Vielä pitäisi tuo kääntöpöydän napa hitsata kiinni, tehdä lokasuojille tellingit ja jatkaa / korottaa vetoaisaa pikkasen.

  Jatkunee taas joskus kunhan löydän inspiraatiota :D
   
 14. -TH-

  -TH- Gearhead

  vaikuttaa ihan toimivalta. rakentakaa vaan lisää omia laitteita, noista kehkeytyy lisää uusia ideoita rakentipa muutakin kuin kärryjä tms.

  ainiin, budjettia voi hiukan pienentää esim. noissa liukupaloissa, joskus muovi on kallista kun esim. etolasta joutuu noutamaan.. toimivat liukukiskot saa tehtyä vanhoista laskettelusuksista, niitä yleensä saa vientipalkalla. kierrätystä, niin säästyy enempi rahaa bensanostoon :D
   
 15. WSE

  WSE 1st gear

  Pyöränkolot näyttää aika matalalilta, olisi hyvä olla syvemmät ettei kaikki kiinnityskuormitus kohdistu liinojen varaan, kyllä se auto sinne menee ja pois tulee vaikka pyöränkoloissa ei pohjalevyjä olisikaa, tyossahan nyt kaikki akselipaino on alunmiinilevyn varassa? miten mahtanee kestää taipumatta
  edit olihan siellä pätkä lattaa toki alla. Muuten näyttää hyvältä, paitsi toi on aika korkea kun akseli jatkaa suorilta pyörännavasta ilman droppausta, auton saaminen dollylle voi olla työlästä? Voi olla että jos tuon kanssa paljon touhuaa niin tulee jossain välissä mieleen dropata tuo akseliputki niin alas kuin vanne antaa myöten...
  Minkälaiset kiinnityspisteet olet liinoille ajatellut?
   
 16. Moonshine

  Moonshine 1st gear

  Tässä oma tekele parin kolmen vuoden takaa. Värkki on 60x40x5 rhs putkea syrjällään. Ei ole notkunut edes 57´ Lincolnin alla..
  Nettiauton laitteet näyttää tosiaan vähän hepposilta :rotfl:
  Äärivalot TODELLA tarpeen, varsinkin tyhjänä pimeässä. Äärileveys ~250cm.
  Kääntöpöydän takareunassa 6x40 latta syrjällään johon saa liinan koukun kiinni, etureunassa korvat, on sopinu kaikki autot micrasta eteenpäin.

  http://www.pottupellossa.fi/gallery/dis ... fullsize=1
   
 17. cb125twin

  cb125twin Double Gearhead

  onko tuo kääntöpöytä päällä välttämätön? meinasin tehdä tarpeeks syvillä eli leveillä pyörämontuilla ja tekiskö sinne alapuolelle sellasen keskeltä kiinni olevan laakeroidun u rauta ropellin johon liinoilla kiinni (sille kohtaa loveus ja pelti ettei ota liina pohjakosketusta)niin ei kääntyilis päälle revittäessä mutta sallis liikkeen
   
 18. cb125twin

  cb125twin Double Gearhead

 19. mke77

  mke77 3rd gear

  ei ne pakolliset oll...mut helpottaa ajamist.....jos ei kääntöö oll ni kauhian pienii käännöksii ei pysty tekee :D ja sit taas jos kääntö on niin peruuttaminen o mielenkiintosta!!!moni han o laittanu kuormaauton lavan laitalukot millä saa lukittuu kääntö pöydän peruutuksen ajaks :eek:
   
 20. cb125twin

  cb125twin Double Gearhead

  255 on maksimileveys? minkä levyselle sopii skotsdale c20 sillai että saa vielä vanteiden ympäri liinan? vai miten kannattaisi kiinnittää?

  ajatus oli että tekis ton nettiautokuvan mukaisesti ja noi poikittaisraudat u120:stä kun sitä on ittellä ja audi 80 navat = etutolpat kylelleen ilman jousia kun siinä on sellaen niinku rhs neliopalkki ennen iskaria. noi u120 poikittaispalkit sillai porrastaen että taaempi ois alempana (maavara 80mm) ja etummainen ylempi siten että vetopuomina oleva sopisi etummaisen alta ja taaempi ois kouru alaspäin. sit hiukan vinotukea puomiin jotiut kolmiolaput tms.
   

Kerro tästä muillekin!