HOT ROD -omavalmisteprojekti!

Ketju osiossa 'Rod & Kustom.', aloittaja Chevy ´53, 28.2.2006.

 1. Chevy ´53

  Chevy ´53 Gearhead

  LINKKI: Omavalmiste 1932 HiBoy Roadster  ___________________________________________________________
  TAUSTAA:


  "MMAF - Modified Motorcycle Association of Finland on käynnistänyt omavalmiste-chopperin rakennusprojektin. Projektin tarkoituksena on toimia eräänlaisena prototyyppinä ja pilottina niin harrastajille kuin viranomaisillekin. Projektin avulla selviää millaisia moottoripyöriä harrastajien toivomusten mukaan Suomessa voisi tulevaisuudessa lain mukaan rakentaa ja rekisteröidä liikenteeseen." jne.

  Loput voi lukea osoitteesta:
  http://www.mmaf.fi/arkisto2006.html#9985

  ____________________________________________________________


  ALKUPERÄINEN ENSIMMÄINEN VIESTI:

  Koska tehdään sama rodien kanssa ja kuka tekisi!?

  FHRA? FSRA? V8-Magazine? Tekniikan Maailma? Spinneri? Autoliitto? ???

  Ajatuksia.........

  _____________________________________________________________


  KIRJOITUS 13.4.2006

  HOT ROD -omavalmisteprojekti – TARUA VAI TOTTA?  Taustaa
  Overdrive.fi™:n (www.overdrive.fi) palstoilla on kuluneen talven aikana käyty pitkiä ja asiallisia keskusteluja niin harrasteautojen verohelpotuksista kuin taistelusta prosenttisääntöjä vastaan. Kun tähän vielä yhdistettiin se, että Modified Motorcycle Association of Finland (MMAF) toi julkisuuteen aloittamansa chopper-omavalmisteprojektinsa; "Projektin tarkoituksena on toimia eräänlaisena prototyyppinä ja pilottina niin harrastajille kuin viranomaisillekin. Projektin avulla selviää millaisia moottoripyöriä harrastajien toivomusten mukaan Suomessa voisi tulevaisuudessa lain mukaan rakentaa ja rekisteröidä liikenteeseen” virisi keskustelu uudenlaisesta rodiprojektista, joka toimisi pilottina ja eräänlaisena tutkielmana sekä alan harrastajille että viranomaisille nykyaikaisesta harrasteautosta. Autotyypistä, joita rakennetaan kiihtyvällä tahdilla ympäri maailmaa, eli modernista hotrodista. Autosta, jota ei Suomen lain puitteissa tällä hetkellä ole mahdollista rekisteröidä katuliikenteeseen.

  Miksi?
  Rodiharrastajat kokevat nykylain suurimmaksi heikkoudeksi muutosprosenttisäännön, joka vaatii harvinaistuvien alkuperäisosien käyttöä sekä rajoittaa mm. luovuutta ja käsityötaitojen vaalimista. Prosenttisäännön järkevin perustelu lienee auton identiteetin määräytyminen enemmistöosien perusteella, joka kuitenkin myös alkaa olla hankalaa harrastettaessa 70 vuotta vanhoja autoja. Kunnostuskelpoiset alkuperäisosat tulisi säästää entisöitäviin ja museorekisteröitäviin ajoneuvohistoriallisiin mobiileihin ja rakennelluissa autoissa tulisi saada vapaasti käyttää markkinoilla tarjolla olevia muita osia. Verotusteknisesti ei-alkuperäisten osien käyttö lienee järjestettävissä, käytännössä jokainen osa kun voi alkuperäisosan ohella olla vain itse valmistettu, uustuotantoa tai toisesta autosta peräisin oleva. Identiteettiasiaan taas voidaan vaikuttaa esimerkiksi muutosprosenttitaulukkoa muokkaamalla, josta hyvä esimerkki onkin jo toteutunut ”turvallisuutta lisäävien osien” poisjättö laskennasta. Eri tahot tekevät lakimuutossaralla jatkuvasti ansiokasta työtä, joten ei siitä tämän enempää.

  Toinen merkittävä perustelu on suomalaisen osaamisen tukeminen. Tällä hetkellä suuri osa Suomen rodirakentelussa tarvittavista komponenteista on ostettava joko Ruotsista tai Yhdysvalloista, joissa rakentelusäännöt ovat paremmin harrastusta tukevat ja joissa näin ollen myös uustuotanto-osien valmistus on laajaa. Suomen kotimarkkinat ovat tällä alalla olleet niin pienet, ettei vientiäkään ole syntynyt, vaikka koneita, laitteita ja ammattitaitoa löytyy. Moottoripyöräpuolella asiaa on jo ansiokkaasti tutkittu. Julkinen raportti, Choppermuistio, on luettavissa osoitteessa www.mmaf.fi/ documents/HDCF-Choppermuistio.pdf. Muistiossa käsitelläänkin vakuuttavasti esimerkiksi rakentelun välillisiä vaikutuksia, sekä arvio rakentelun taloudellisista vaikutuksista, jotka ovat sovellettavissa myös autorakenteluun.

  Rodirakentaminen on kallista. Siihen yksi syy on juuri se, että osat on ostettava ulkomailta. Tehdastekoisten jälkituotanto-osien käyttö on jo melko vapaata muutosprosenttien puitteissa, joten sillä ei ole pilottiprojektin osaltaan tavoittelemaa uutuusarvoa. Pilotilla pyritäänkin paitsi vaikuttamaan viranomaisten suuntaan, niin myös havainnollistamaan alan harrastajille, että aito hotrod on mahdollista rakentaa verraten pienellä budjetilla jos käytetään jatkossa kotimaasta mahdollisesti löytyvää osaamista. Siksi pyritäänkin osien ja osakokonaisuuksien omavalmisteaste pitämään korkeana. Projekti voi osaltaan myös toimia kokeilualustana mahdolliselle kotimaiselle osatuotannolle. ”Pyörän eri komponentit valmistetaan tai hankitaan silmällä pitäen ainoastaan sitä, miten ne soveltuvat liikenteessä käytettäviksi.”

  Mitä ja miten?
  Overdrive.fi™:n nettikeskustelu on tätä kirjoitettaessa (13.4.2006) edennyt jo sivulle 15 ja se on luettu yli 13 200 kertaa (www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=75513). Tietysti asiasta on laajalti puhuttu myös kasvotusten alan harrastajien keskuudessa. Suosiosta päätellen voidaankin olettaa mielenkiintoa olevan projektille. Keskustelun myötä harrastajat ovat päässeet kertomaan omia ajatuksiaan mihin suuntaan projektia tulisi viedä ja jonkinlaiset suuntaviivat onkin jo luotu. Mielipiteiden vaihtoa ovat aiheuttaneet mm. käytettävät osat, tyylisuunta ja muu ulkonäkö eli lähinnä makuasiat, joilla aina on kaksi puolta. On ymmärrettävä että keskustelua ja erilaisia näkökantoja tarvitaan pilotissa, joka on ensimmäinen laatuaan maassa. Tuodaan tässä esille lyhyenä esimerkkinä tulevan auton ulkonäkö; Voidaan pohtia, rakennetaanko alkuperäisauton näköinen pilottirodi, jonka ainoa muutos nykysääntöjen mukaan rekisteröityyn autoon on lähinnä kanta-autottomuus ja siitä johtuen maksimi muutosprosenttiosuus vai yhdistetäänkö yhteen ja samaan pilottiprojektiin paitsi kanta-autottomuus niin myös kaikki (muut) vallitsevat epäkohdat
  joiden ratkaisuja voidaan tutkia valmiissa autossa yhdessä eri tahojen kanssa. Esimerkkeinä mahdollisista keskustelua vaativista seikoista mainittakoon lokasuojat, turvakaari, DOT/E – vaatimukset, piensarja-tyyppihyväksyntä, yksittäiskappalehyväksyntä jne. ”...pyörän avulla voidaan myös suunnitella lakimuutosten sisältöä. Kysymys on siis paitsi omavalmisteiselle tai muunnellulle moottoripyörälle laissa asetettavista teknisistä vaatimuksista, myös näiden vaatimusten täyttymisen osoittamisesta."

  Kuvat: www.rodmillen.com/Concept.htm

  Suosituimmat rodirakentelun aihiot on kaluttu loppuun jo ajat sitten. Kokonaisia koreja esimerkiksi vuosimallin 1932 Fordista on valmistettu jo 60-luvulta lähtien. Suosituin korimalli on 30-luvulta saakka ollut Roadster. Suosituimmista suosituin onkin helppo valinta pilotin kohteeksi. Lasikuidun valinta korimateriaaliksi on jo nettikeskusteluissa perusteltu, kuten myös erillisjousitetun etuakseliston käyttö. Mainittakoon kuitenkin tärkeimmät perustelut eli turvallisuus, nykyaikaisuus, saatavuus ja valmistettavuus. Tekniikaksi on kaavailtu ikisuosittua Chevroletin pikkulohkoa, jonka käyttöä voidaan perustella myös jo mainituilla nykyaikaisuudella sekä saatavuudella verrattuna vanhempiin moottoreihin.

  Seuraavaksi?
  Suuntaviivat alkavat siis olla pääpiirteissään hahmotellut. Auton rakentamisen vetäjä ja osa koko projektin työryhmästä ovat löytyneet. Yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä on ilmoittautunut mukaan alusta lähtien. Osa yrityksistä on jo huomannut saatavan mainosarvon. Alustavia lahjoituksia on projektin aloittamiseksi saatu, mainittakoon tässä osista mm. kori, vanteet ja sähköjohtosarja sekä työpanoksista mm. rungon hiekkapuhallus ja maalaus. Myös olemassa olevaa puolivalmista projektia on tarjottu pilottirodiksi, mutta tässä tapauksessa projektikokonaisuus on parempi viedä alusta loppuun saakka jo kulujen ja työtuntien seurannan ja niistä johdettavissa olevien vero- ym. laskelmien takia.

  Työryhmä kokoontuu pääsiäisenä (14.–17.4.2006) järjestettävän American Car Shown yhteydessä ensimmäisen kerran. Tarkoituksena on tutustua projektikokonaisuuteen ja sen läpivientiin. Kokonaisuus on enemmän kuin projektin lopputuloksena syntyvä hotrod, se on maan ensimmäinen omavalmistepilotti, joka toteutetaan hotrodin muodossa. Aloitustapaamisen tärkeimmät tavoitteet onkin saattaa itse rakentamistyö käyntiin alustavalla projektisuunnitelmalla aikatauluineen sekä jakaa muiden osa-alueiden vetovastuut. Muita vielä avonaisia kysymyksiä ovat mm. miten ja millä kanavilla projektin etenemisestä tullaan tiedottamaan, luodaanko projektin ympärille oma yhdistys, joka omistaa koko projektin sekä miten kerätään tarvittavat varat ja miten ne tullaan käyttämään.

  Lainaukset: Modified Motorcycle Association of Finland (MMAF). MMAF:n omavalmistepilotti alkaa. Uutinen 14.1.2006. Lainattu 13.4.2006. http://www.mmaf.fi/arkisto2006.html#9985  _________________________________________________________

  KIRJOITUS 30.12.2006


  Hot rod –omavalmisteprojekti, osa 2


  Vuoden 2006 alussa Overdrive.fi –keskustelupalstalla herätelty idea omavalmisterodista on vuoden kuluessa edennyt varsin pitkälle. Idean esikuvan eli MMAF:n (Modified Motorcycle Association of Finland) omavalmistemoottoripyörän valmistumista on samalla voitu seurata tiiviisti nettisivuilla ja lehdissä, hieno pyörä on valmistumassa! Edistystä on tapahtunut myös lakimuutoksien saralla. Projektin alussa yksi merkittävimmistä seikoista oli, että auto tullaan rakentamaan täysin paitsi ilman alkuperäistä kanta-autoa niin myös muutosprosenteista piittaamatta. Tämä luokin projektille haasteita, sillä näin rakennettua ajoneuvoa ei tällä hetkellä ole mahdollista rekisteröidä Suomen tieliikenteeseen. Vastaavia projekteja on nähty maassamme vain vähän ja onpa Suomessa rakennettu lasikuitukorinen hotrod myyty Ruotsiinkin, jossa rekisteröinti on onnistunut. Kuten tiedetään, ovat eri tahot tehneet menestyksekästä työtä mm. prosenttitaulukon muokkaamiseksi. Vuoden 2007 alusta rakentajilla onkin jälleen hieman vapaammat kädet toteuttaa ideoitaan, kädentaitojaan ja ennen kaikkea mahdollisuus käyttää uusia osia vanhojen ja huonokuntoisten, joskus jopa heikompien, alkuperäisosien sijaan.

  Toinen projektin päätavoitteista oli alussa ja on edelleen suomalaisen osaamisen tukeminen. Yhdysvalloissa ajoneuvojen rakentelu on aivan omaa luokkaansa ja sieltä suuri osa hot rodien jälkituotanto-osista tilataan myös Suomeen. Muun muassa Ruotsi, Englanti ja Australia ovat tukeneet vapaampaa rakentelua, mikä näkyy vankkana kotimaisena tuotantona. Esimerkkinä mainittakoon ruotsalainen moottoripyörärakentelu sekä pellinmuokkaustyökalut, jotka molemmat ovat maailmalla tunnettuja. Ei ole mikään uutinen, että Suomessa on uskomattoman hyvä osaaminen kädentaidoissa, ei myöskään ole uutta, että Suomessa on valtava määrä erilaista osaamista metallintyöstössä, lujitemuovitekniikassa, peltitöissä, verhoilussa, automaalauksessa jne. jne. Suomen kotimarkkinat ovat juuri harrasteajoneuvojen alalla olleet niin pienet, ettei vientiäkään ole syntynyt, vaikka koneita, laitteita ja ammattitaitoa löytyy. Rakentelun välillisiä vaikutuksia on ansiokkaasti tutkittu mm. MMAF:n Choppermuistiossa. Omavalmisteprojektin tarkoitus onkin osaltaan todistaa suomalainen osaaminen niin harrastajille kuin sidosryhmille, lisäksi se toimii kokeilualustana ja jopa prototyyppinä uudelle kotimaiselle osatuotannolle.  _________________________________________________________

  LEHDISTÖTIEDOTE 1.4.2007


  Hot rod –omavalmisteprojekti


  Ajatus rakentaa moderni hot rod täysin kotimaisena tuotantona syntyi Overdrive.fi – keskustelupalstalla (www.overdrive.fi) moottoripyörärakentajien esimerkin (http://www.mmaf.fi/arkisto2006.html#9955) innoittamana. Ajatus otettiin innolla vastaan ja projekti aloitettiin muutaman innokkaan harrastajan voimin. Nyt keväällä 2007 nähdään miten internetin sanat ovat muuttuneet teoiksi ja voimmekin ylpeänä esitellä omavalmisteprojektimme, suomalaisen Ford ”1932” Roadsterin vuosimallia 2007.

  Projektin yksi merkittävimmistä seikoista on, että auto tullaan rakentamaan täysin paitsi ilman alkuperäistä kanta-autoa niin myös muutosprosenttisäädöksistä piittaamatta. Tämä luokin projektille haasteita, sillä näin rakennettua ajoneuvoa ei käytännössä ole mahdollista rekisteröidä Suomen tieliikenteeseen. Toinen projektin päätavoitteista on suomalaisen osaamisen ja pienyrittäjyyden tukeminen. Omavalmisteprojektin tarkoitus onkin osaltaan todistaa suomalainen osaaminen niin harrastajille kuin sidosryhmille, lisäksi se toimii kokeilualustana ja jopa prototyyppinä uudelle kotimaiselle osatuotannolle. Projektia käytetään hyväksi myös keskusteltaessa ajoneuvon muutoksista ja niiden teknisistä toteutuksista suhteessa lain asettamiin rakentelusääntöihin.

  Ajoneuvojen rakentelu on erittäin suosittu harrastus. Sen ympärille on kasvanut valtava liikeala, erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös esimerkiksi Ruotsissa, jossa rakentelusäännöt ovat olleet Suomea vapaampia jo vuosia. Vanhoihin autoihin on tarjolla korkealaatuisia ja turvallisia uustuotanto-osia, joita tulisi saada käyttää vapaasti. Kunnostuskelpoiset alkuperäisosat voitaisiin näin säästää entisöitäviin ja museorekisteröitäviin ajoneuvohistoriallisiin mobiileihin.

  Projektin pääkomponenteista mainittakoon erityisesti vuosimallin 1932 Fordia muistuttava lasikuitukori, sekä tätä autoa varten suunniteltu teräsrunko, jotka molemmat ovat suomalaista valmistetta. Huomionarvoisia kokonaisuuksia ovat myös etu- ja taka-akselistojen ripustukset, jotka niin ikään edustavat nykypäivän kotimaista teknistä osaamista suunnitteluineen ja valmistuksineen.

  _________________________________________________________
   
 2. lake ender

  lake ender Gearhead

  Hyvältä vaikuttaa! Onhan näitä rotteloita täälläkin rakennettu valmiiksi asti ja sit jääneet kilvet uupumaan. Asianosaiset tietää... Pitäskö rakennelman olla ihan uusi vai joku jo aiemmin rakennettu?
  En tiedä missä vaiheessa FSRA:n iskujoukko on viranomasten suhteen ,mutta eiköhän arvon raati istu samoissa palavereissa noiden mopohemmojen kanssa ja pidä nelipyörästenkin puolta. Näin luotamme luottamushenkilöihimme :)
   
 3. Piru

  Piru 1st gear

 4. Chevy ´53

  Chevy ´53 Gearhead

  Olikin hyvä kun linkitit Mr. Mooren sivut tähän. Moorehan teki upean Viridianin ruotsalaiselle MCM-lehdelle... Ja siitähän ura urkeni ulkomaita myöten ja nyt se on mukana tuossa pilotissa.

  Joku tommonen se vois olla. Vaikka suomikuitukori Jopelta jne... http://www.project33.com/index.htm

  "No original 1933 Ford parts will be used unless we can't find a suitable reproduction piece. This car will be a prime example of the availability of quality new and reproduction parts that are available on the market today."

  Jos vaikka V8-Magazine ja FHRA alkais yhdessä tekemään???
  Siinähän se menis Beaver Rockerin rinnalla...

  Ei se nyt tavallaan rahasta kiinni ole eikä uskalluksesta, kun hyvin tehdyn street rodin saa varmasti myytyä hyvällä hinnalla ulkomaille sitten kun/jos sitä ei saa Suomessa kilpiin. Tossa hiukan esimerkkiä siitä... http://www.deskinsmotorsports.com/1938_willys.htm

  Tulis varmasti vielä ikimuistoisempi ja seuratumpi projekti kuin Tekniikan Maailman Cal-Look Kupla tai Pekka leinon Corvette Kasissa!!!! Moni suomalainen ostaa Wheelsiäkin projektijuttujen takia.

  Ja olisko hyvää mainosta olisko? Ja auttaisko lehden myyntiin auttaisko? Ja suunnitelman ehtis vielä vaikka julkistamaan kevään American Car Showssa. Hot Rod & Rock Showssa olisikin sitten jo rullaava projekti esiteltävänä...
   
 5. janiluo

  janiluo Gearhead

  Kuvasit juuri tuon mun 34-fiber-projektin.... Kori on Jopelta eikä siinä ole yhtään Ford osaa. Sen saisi rullaavana kevään näyttelyynkin mutta ne sponsorit... Mitä nopeammin ja pidemmälle projekti etenee sitä enemmän siihen uppoaa rahaa. Aikaa tänä keväänä olisi kyllä... noo, hiljaa hyvä tulee.
  8)
  - Jani -

   
 6. Chevy ´53

  Chevy ´53 Gearhead

  Ai sä tunnistit sen vieläkin vaikka yön pimeinä tunteina editoin siitä omatekoisen IFS:n ja Jaggen taka-akseliston pois ja korvasin sen jne:llä... :rotfl:

  Toi lontoonmurre sen sijaan on suoraan Project33:n sivuilta.

  Odota vaan Jani, se voi se puhelin alkaa pirisemään oikein urakalla ja joudut vielä valitsemaan kaikista innokkaista että mikä taho saa sijoittaa rahaa sun autoon ja kuka saa projektin saattaa loppuun ja ottaa siitä kaiken mainoshyödyn ja pr-arvon itselleen!!!

  Mut oikeesti, ei se hölmö idea olis. Lehteen juttusarjaa... Aloituskynnys jo ylitetty... Pahimmat kohdat jo tehty... Sponsoritukea sieltä täältä...

  Mukaan tulis sellaiset tahot joilla on jotenkin oma lehmä ojassa ts. ne jotka hyötyis että prosentit muutetaan/ omavalmisteet sallitaan/ rakentelu vapautuu tms. ja sitä kautta tulisi lisää rakentelua ja lisää harrastajia.

  Näitä olis paitsi kattojärjestöt Suomessa, lehdet Suomessa, osavalmistajat ja jälleenmyyjät Suomessa, niin myös ulkomaiset valmistajat ja toimittajat, jotka hyötyis siitä että rakentelu lisääntyy Suomessa. Okei, joku sanoo että ei paljon tunnu jollain Artmorrisonin kokoisella pajalla lakimuutos Suomessa, no eipä mutta eipä tunnu sekään että jos se nyt lahjoittaa jotkut yhdet etujarrut jaa saa siitä nimeä joka näkyy koko maassa koko projektin ajan. Seuraavasta pajasta bensatankkia, coiloveria jne....
   
 7. janiluo

  janiluo Gearhead

  Joo, totta joka sana... Eipä tosin ole ainakaan vielä mun puhelin soinut mutta paskanjauhanta on harrastepiireissä varmaan jo alkanut... :wc: (Sitä kai tämäkin on! :lol:)

  Niin rengas ja vanne maahantuojat, maalaamot, FSRA, US-Parts Autolehdet, ym... luulisi että jotakuta kiinnostaisi sponssaus, enpä ole kyllä kysellytkään. Näyttelyitä olisin valmis kiertämään vaikka ympäri mualimaa.
  Täytynee rakennella ensin valmiiksi ja vasta sitten ahdistella yrityksiä... :(


  Mutta takaisin aiheeseen... on aika asiallista koneistusta ja hitsausjälkeä tuon Mooren työ...
  Onko tiedossa onko kaveri tehnyt autojakin vai vaan pyöriä??? En oikein tunne tuota pyöräporukkaa että tietäisin??

  - Jani -
   
 8. Swine

  Swine Gearhead

  Ainakaan itse en ole kuullut että Moorella olisi näpit pelissä autojen kanssa.Luulisin ettei näinä päivinä taida olla aikaakaan nelipyöräisiin.Joitakin mopedin osia olen ostanut ko.hran puljusta.Koneistuksen ja hitsausjäljen lisäksi asiallista on myös palvelu ja varaosavalikoima.Neuvoja saa kun kyselee,tosin isäntää näkee melko harvoin tiskin toisella puolella.
   
 9. Chevy ´53

  Chevy ´53 Gearhead

  No niin muutin otsikon kun luin Akselin avautumisen vanhojen raatojen prosenteista... Tää olis kuitenkin kohta siirretty moottoripyöräkeskustelun alle... ;)

  Mites tätä aihetta nyt jatketaan?
   
 10. janiluo

  janiluo Gearhead

  Tätäkö tarkoitat:
  http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... 124#582124

  Jos otsikko vaihtui tuommoiseksi niin tehdään pieni galluppi:

  Kuinka monella on rakenteilla Rodi/mäkiauto jota rakennetaan pelkästä rakentelun ilosta ja jota ei luultavasti koskaan saada kilpiin?

  1) Akseli Von Gardan
  2) Janiluo
  3) ???

  Meinaan vaan että eihän lakimuutokseen ole tarvetta jos ei ole rakennelmiakaan. :(

  - Jani -
   
 11. Chevy ´53

  Chevy ´53 Gearhead

  Joo just tota tarkoitin. Ja liityn myös tuohon mäkiautojoukkoon iloiseen...
   
 12. dustujevski

  dustujevski 1st gear

  Meillä Junkersin tallilla on tällä hetkellä ainakin yksi mäkiauto/ osakasa tekeillä ja toistakin ankarasti suunnitellaan
   
 13. Forvolet

  Forvolet 1st gear

  Kyllähän näitä rodirakennelmia on PALJON ympäri Suomen niemen. Kukaan näistä rakentelijoista tosin tuskin tahtoo, että ositellaan sormella ja näytetään leimaamattomia ajoneuvoja/ aihioita. Varmasti Keskustelu olisi avoimempaa, jos prosentteihin ei tarvisi tuijotella jatkuvasti.

  Se, että joutuu koko rakenteluajan miettimään prosentteja, ei välttämättä tee autosta sen turvallisempaa, nopeuta rakentelua tai tee sitä edes edullisemmaksi.

  Voisi minullakin olla yksi mäkiauto...
   
 14. Fireball

  Fireball Gearhead

  3.) Fireball
   
 15. janiluo

  janiluo Gearhead

  Lisää vaan nimimerkkejä listaan!
  Ei tarvitse kertoa projektista mitään jos ei uskalla/kannata!
  • Rodi / Mäkiautoprojektit
   - Akseli Von Gardan
   - Chevy 53
   - Janiluo
   - Fireball
   - Dustujevski
   - Forvolet
   
 16. Jäpälä

  Jäpälä Gearhead

  Taitaa minullakin olla rodi projekti mihin ei ikinä tule leimaa... :(
   
 17. Mikkis

  Mikkis Gearhead

  ot: eikös am. car show ole tänä vuonna vasta toinen näyttely? muistaakseni tampereella näytellään aikasemmin. :-?
   
 18. TATU

  TATU Gearhead

  Lisätään listaan tatu,tosin mun projektin kohdalla ei konttorilla käyntiä ole vielä täysin unohdettu,projekti täyttää varmasti omavalmiste kriteerit!
   
 19. AFTERBURNER

  AFTERBURNER 1st gear

  Minulla on kans tuolla tallissa yksi jo katukuvassa nähty tekele saamassa uutta vetolinjastoa 8)
   
 20. Otto

  Otto Gearhead

  Otto.
  Siitä tulee sellanen kun mä ite tykkään, jos kilvet sattuu saamaan, niin se on sitten vaan ylimäärästä plussaa.

  Kyllä nuita laitteita on tallien perukoilla enemmän kuin heti luulis, trailereilla on nähty/oon nähnyt pitkin talvea useampiakin laitteita joita ei varmasti ole tarkoituskaan tarjota konttorille.

  Kukas lähtis vetämään rodistajien MMAF-vastinetta?
   

Kerro tästä muillekin!